4.0 - NEK 400:2014

Kursbeskrivelse

4.0 - NEK 400:2014

Gjennomgang av endringene i NEK 400:2014. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEK 400 setter sammen minimumskrav til sikkerhetsnivå i elektriske lavspenningsanlegg. 1. juli 2014 kom 5. utgave av NEK 400 i ny revidert utgave.

Kurset tar for seg endringene i NEK 400:2014, samt en oppfrisking av viktige temaer i normen.

 

Nødstrømsystemer erstatter Nek 400 5-55 avsnitt 556, 805 områder med ekstreme ytre påvirkninger er oppdatert og 823 tilleggskrav for elektriske installasjoner i boliger er kommet inn som en ny del. Alle nevnte tema og flere til vil bli gjennomgått i kurset.

Kursinnhold

  • Planlegging
  • Jording
  • Inntak
  • Fordelinger
  • Forbrukerkurser
  • Spesielle installasjoner
  • Installasjoner i forskjellige rom
  • Verifikasjon
  • Dokumentasjon