Om selskapet

PQS AS
- sikker strømforsyning

PQS står for Power Quality Solutions, eller sikker strømforsyning.

Våre kunder skal alltid være sikre på at vi leverer de beste løsningene for sikker strømforsyning.

PQS AS er en rendyrket og uavhengig elsikkerhetsvirksomhet. Begrepet elsikkerhet - eller sikker strømforsyning - inkluderer termografering, vernerunder, tredjepartskontroll, kortslutningsberegning, nettanalyse, verifikasjon og sluttkontroll.

Selskapet ble etablert i 1990 under navnet IR Norge AS, og har siden arbeidet aktivt for å bedre sikkerhetsnivået i elektriske anlegg i alle typer næringsbygg.

Vi dokumenterer med analyser, beregninger og termografering at man har ønsket sikkerhetsnivå for å ivareta egne og myndigheters krav til personsikkerhet, brannsikkerhet og driftssikkerhet. 


Vi skal være en ledende leverandøren i markedet både når det gjelder teknologi og faglig kompetanse.

Vi har alle tilgjengelige godkjennelser og sertifikater.

 

Våre tjenester skal gi deg trygghet

Termografering

Varmgang i elektriske koblinger er et tegn på dårlig kontakt som senere kan føre til brann med påfølgende utbedringskostnader.

Vernerunder

Vernerunde elektro, eller internkontroll elektro, er en pålagt HMS-aktivitet hvor man går en runde i bygget for å få oversikt over feil og mangler ved det elektriske anlegget.

Spenningskvalitet

Vi har høyt fokus på spenningskvalitet og korrigerende tiltak i forbindelse med sikker strømforsyning. 

Tredjepartskontroll

Tredjepartskontroll er en nøytral kontroll, og her kontrolleres det at anlegget tilfredsstiller de krav som er stilt til person-, brann- og driftsikkerhet.

Kurs

Vi utvikler kurs innen elektrofaget og holder disse for elektrokjeder, installatører, montører og annet personell tilknyttet elektrofaget.