Trenger du FSE-H/L kurs?

forskrifter top 960px

Vi arrangerer kombinert FSE-H/L Sikkerhet høyspenningsanlegg kurs, med førstehjelp for elektropersonell, i våre lokaler i Alvøen i Godvik (Bergen).

Tirsdag 4. februar, 2020:
Kl. 09-12 FSE-H/L
Kl. 12-13 Lunsj i kafeen i Alvøen
Kl. 13-15 Førstehjelp

Kurset gir deltakerne opplæring i ny forskrift og norm med henvisninger til endringer i forhold til dagens bestemmelser. Etter kurset skal deltakerne kjenne de nye driftsforskriftene og være i stand til å etablere rutiner/instrukser i hht de nye bestemmelsene. Forskrift omsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for lav- og høyspenningsarbeider. Forskriften er altså felles for både lav- og høyspenning. Videre henviser FSE til NEK EN 50110-1.

Pris kr. 2.800,- pr. person. Send e-post til kurs@pqs.no for påmelding eller for mer informasjon.

Publisert 09.01.19 kl.11.28
Oppdatert 20.01.20 kl.13.39