Ledige stillinger

Ønsker du jobb i PQS?

PQS AS er en av landets ledende bedrifter innen sikker strømforsyning.

Hos oss er det ingen detaljstyring. Her gjelder gjensidig tillit og respekt og våre el.ingeniører jobber under romslige rammevilkår og selvstendighet.

Tilrettelagte arbeidsvilkår skaper både trivsel og resultater for begge parter. Det er en av årsakene til at vi i dag betjener store institusjoner som NRK, Norkring/Telenor, Helse Bergen HF, Oslo Universitetssykehus, Oslo Lufthavn Gardermoen m.fl.

Våre arbeidsområder er nettkvalitet, termografering, kortslutningsberegninger, tilstandsrapporter, vernerunder, tredjepartskontroll og kurs/opplysningsvirksomhet. Vi er etterspurt. Oppdragsmengden øker og jobbene er utfordrende.

Jobbmuligheter

Som medarbeider i PQS AS har du mange utviklingsmuligheter.

Dessverre har vi ingen ledige stillinger for øyeblikket, men vi er alltid på utkikk etter kandidater med denne rette bakgrunn. Mener du at du har de kvalifikasjoner vi er ute etter, send søknad og CV til terje@pqs.no.