1.6 - Brannforebyggende elkontroll bolig

Kursbeskrivelse

1.6 - Brannforebyggende elkontroll - Bolig

Kurset tar for seg innholdet i NEK 405 – 2-1, kompetanse for inspeksjonsorgan og personell – krav til personell og sertifiseringsordning og NEK 405 – 2-2, kompetanse for inspeksjonsorgan og personell, utførelse.

Aktuelle kontrollpunkter i en bolig blir gjennomgått.

Kursinnhold

  • Hvorfor denne ordningen
  • Krav til personell som skal bli sertifisert
  • Eksaminering og sertifisering
  • Kompetansekrav
  • Adgang og sikkerhet
  • Godkjenninger
  • Kontrollmetodikk
  • Rapportering