1.7 - Elkontroll næring

Kursbeskrivelse

1.7 - Elkontroll næring

Å utføre kontroll av elektriske anlegg i næringsbygg krever at man er godt oppdatert på gjeldende regelverk og har god kunnskap om sikker strømforsyning med tanke på brann-, person- og driftssikkerhet.

Det er derfor etablert sertifiserings-ordninger for elektropersonell som ønsker å dokumentere at slik kompetanse innehas. DNV og NEMKO vil etablere eksamens- og sertifiseringsordning for dette.

For å forberede kandidater som ønsker å sertifisere seg arrangerer vi spesialtilpasset kurs over tre dager. Siste halvdel av siste dag blir satt av til eksamen i samarbeid med DNV og NEMKO.

 

I tillegg til å være tilknyttet et sertifisert foretak og bestått eksamen kreves det videre følgende kompetanse:

a) Formell utdanning minst tilsvarende elektrofaglig utdanning fra 2-årig teknisk fagskole, fagbrev innen elektrofag iht. opplaeringsloven, samt minimum to års relevant praksis iht krav spesifisert i punkt 4.1

eller

b) Formell utdanning tilsvarende fagbrev innen elektrofag iht. opplaeringsloven, og minimum fire års relevant praksis iht krav spesifisert i punkt 4.1, etter bestått fagprøve.

Kursinnhold

 • Generelt om elkontroll næring
 • Krav for å bli sertifisert
 • Spesielle krav til installasjoner i nærings- og industribygg
 • FEB-88, FEB-91, FEL/NEK-400
 • Fordelingssystemer
 • Valg av sikkerhetstiltak og utstyr ut fra ytre påvirkninger
 • Jordelektroder, utjevningsforbindelser
 • Berøringsspenning, jordfeilvern
 • Dimensjonering av kabler og vern
 • Selektivitet og backupbeskyttelse
 • Koordinering av vern
 • Nød og reservestrømsforsyning
 • Brannbeskyttelse, termiske virkninger
 • Overspenningsbeskyttelse
 • Rutiner for kontroll av nærings- og industribygg
 • Rutine for eiers kontroll av nærings- og industribygg
 • Gjennomgang av sjekklister
 • Forsikring og elkontroll næring
 • Sertifisering av foretak