4.0.1 - NEK 400 bolig 2011

Kursbeskrivelse

4.0.1 - NEK 400 bolig 2011

NEK 400 Bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger.

Spesifikasjonen er ment for alle som er involvert i en byggeprosess av boliger.

Spesifikasjonen bygger på den overordnete risikovurderingen som er lagt til grunn i NEK 400:2010, spesielt delnormen NEK 400-8-823:2010.

 

Elektriske boliginstallasjoner prosjektert, installert og dokumentert iht. denne spesifikasjonen vil oppnå et sikkerhetsnivå som klart tilfredsstiller de kravene som er satt i NEK 400:2010 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL).

Denne spesifikasjonen er ment for å kunne anvendes for de fleste nye boliginstallasjoner. Det vil være tilfeller hvor boligens størrelse, installasjonens kompleksitet, etc. gjør at denne spesifikasjonen ikke er tilstrekkelig. I slike tilfeller må man vurdere, beregne, dokumentere, installere og verifisere i henhold til de fullstendige kravene i NEK 400:2010 og fel.

Kursinnhold

  • Planlegging
  • Jording
  • Inntak
  • Fordelinger
  • Forbrukerkurser
  • Spesielle installasjoner
  • Installasjoner i forskjellige rom
  • Verifikasjon
  • Dokumentasjon