4.0 - NEK 400:2018

Kursbeskrivelse

4.0 - NEK 400:2018

Gjennomgang av endringene i NEK 400:2018. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEK 400 setter sammen minimumskrav til sikkerhetsnivå i elektriske lavspenningsanlegg.

Kurset tar for seg endringene i NEK 400:2018, samt en oppfrisking av viktige temaer i normen.

Kursinnhold

  • Planlegging
  • Jording
  • Inntak
  • Fordelinger
  • Forbrukerkurser
  • Spesielle installasjoner
  • Installasjoner i forskjellige rom
  • Verifikasjon
  • Dokumentasjon