4.1.3 - Risikovurdering

Kursbeskrivelse

4.1.3 - Risikovurdering

Som ledende på elsikkerhet i Norge ønsker IR Norge også å rette fokus mot temaet risikovurdering. Vi har nå utarbeidet et eget kurs basert på § 16, planlegging og vurdering av risiko i FEL.

Dette berører nettopp selve kjernen i vårt arbeid for å sikkerhetsvurdere elektriske anlegg. § 16 i FEL sier nemlig at; "Elektriske anlegg skal plan- legges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk".

 

Det innebærer at komplekse elektriske anlegg SKAL risikovurderes for å sikre at de rette løsninger med hensyn til valg av nødvendige vern og andre beskyttelsestiltak er valgt. Her påhviler det prosjekterende og utførende et stort ansvar for å ivareta denne sikkerheten.

Kurset vil gå over en dag og kan selvsagt tilpasses enkeltbedrifters behov og ønsker. Vi håper på denne måten å bidra til økt bevisstgjøring på hvordan dokumentere hva som skal risikovurderes, hvordan dette kan gjøres og i hvilket omfang.

Kursinnhold

  • Generelt om FEL, myndighetskrav, dokumentasjonsnivå
  • Eier/brukers ansvar
  • Krav til risikovurdering iht. FEL/NEK-400
  • Hva skal risikovurderes
  • Spesielle krav til installasjoner i nærings- og industribygg
  • Pålitelighet i strømtilførsel, UPS, Beskyttelse mot avbrudd, selektivitet
  • Ytre påvirkninger, klassifisering, valg av løsninger
  • Konkret risikovurdering – SJA, Sikker Jobb Analyse