4.1 - FEL NEK 400

Kursbeskrivelse

4.1 - FEL NEK 400

Generell gjennomgang av de viktigste paragrafene samt nasjonale tilpasninger i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Norsk elektroteknisk norm NEK 400. Fordypninger i de forskjellige elsikkerhetsmessige elementene i regelverket blir grundigere gjennomgått i andre kurs.