4.4 - Fordelingssystemer

Kursbeskrivelse

4.4 - Fordelingssystemer

Dagens forskrifter og normer stiller forskjellige krav til installasjoner avhengig av hvilket fordelingssystem installasjonen er tilknyttet. I dag blir stadig flere elektriske anlegg utført som TN 400/230 V, det blir derfor lagt spesiell vekt på dette fordelingssystemet. Kurset tar for seg oppbyggingen av fordelingssystemene, krav til vern, krav til frakoblingsutstyr samt krav til dimensjonering og beskyttelse av N-leder

Kursinnhold

  • Praktisk utførelse
  • Overgang fra TN-C til TN-S
  • Kortslutningsbeskyttelse
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Selektivitet i anlegget
  • Backupbeskyttelse i anlegget
  • Dokumentasjon
  • Frakobling