4.6 - Jordingssystemer: formål og utførelse

Kursbeskrivelse

4.6 - Jordingssystemer: formål og utførelse

For å etterkomme forskriftenes krav til beskyttelse av mennesker, husdyr og eiendom må jordingssystemet utføres i ht krav for det aktuelle fordelingssystem.

Økende bruk av TN-system medfører økt krav til kompetanse om jording. Kurset tar for seg planlegging av jordingssystemer, utførelse, krav til jordelektrode samt dimensjonering av beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser.

Kursinnhold

Gjennomgang av forskriftskrav stilt til planlegging og utførelse av jordingssystemer.

  • Jordingsoppbygging ved forskjellige fordelingssystemer
  • Utkobling av jordfeilstrøm
  • Dimensjonering av jordledere
  • Jordingsutførelse/kobling
  • Metoder for måling av overgangsmotstand og kontinuitet i jordledere