4.9 - Måling og verifikasjon av nyanlegg

Kursbeskrivelse

4.9 - Måling og verifikasjon av nyanlegg

Elektriske lavspenningsanlegg blir i dag stort sett bygget i ht NEK 400. Kapittel 61 i del 6 er en mulig måte å tilfredsstille kravene til dokumentert sluttkontroll i § 12 i FEL.

Relevante visuelle inspeksjoner og målinger/prøvinger blir gjennomgått. Praktisk bruk av aktuelle måleinstrumenter inngår i kurset.

Kurset fokuserer på endringene i den nye normen – som betegnes NEK 400:2010, samt en oppfrisking av viktige temaer i normen. Fordypninger i de forskjellige elsikkerhetsmessige elementene i regelverket blir grundigere gjennomgått i andre kurs.

Kursinnhold

 • Krav til samsvarserklæring
 • Krav til dokumentasjon
 • Krav til sluttkontrolldokumentasjon
 • Visuell inspeksjon
 • Måling og prøving
 • Instrumentbruk
 • Kontinuitetsmåling
 • Isolasjonsmåling
 • Måling av kortslutningsstrømmer
 • Kontroll av automatisk utkobling
 • Test av jordfeilbrytere