5.1.3 - FSE-L Sikkerhet: lavsp.anl. - instruert personell

Kursbeskrivelse

5.1.3 - FSE-L Sikkerhet: lavsp.anl. - instruert personell

Å utføre drift og vedlikehold på elektriske installasjoner med dagens krav til effektivitet og rask problemløsing stiller ekstra strenge krav til driftspersonellets kunnskap og kompetanse om egen sikkerhet.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for lavspenningsarbeider. Forskriften er altså felles for både lav- og høyspenning.

 

Det betyr at personell som er instruerte også må gjennomgå FSE opplæring etter samme regler som for sakkyndige.

Kurset tar for seg hvilke krav forskriftene stiller for at instruerte skal kunne skifte sikringer, betjene vern, osv.

Det fokuseres sterkt på berørings-spenninger og strømmer gjennom menneskekroppen, samt kortslutningsnivåer og lysbueskader.

Kursinnhold

 • Forskriftens gyldighet
 • Definisjoner
 • Ansvarsforhold
 • Overordnet planlegging
 • Planlegging
 • Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
 • Arbeid på eller nær spenningssatt anlegg
 • Strømgjennomgang
 • Kortslutning og lysbueskader
 • Ulykker og statistikk
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Beskyttelsestiltak
 • Krav til verneutstyr
 • Instrukser