5.1 - FSE-L Sikkerhet: lavspenningsanlegg

Kursbeskrivelse

5.1 - FSE-L Sikkerhet: lavspenningsanlegg

Å utføre drift og vedlikehold på elektriske installasjoner med dagens krav til effektivitet og rask problemløsing stiller ekstra strenge krav til elektropersonellets kunnskap og kompetanse om egen sikkerhet. 

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for lavspenningsarbeider.

 

Forskriften er altså felles for både lav- og høyspenning. Videre henviser FSE til NEK EN 50110-1.

Kurset tar for seg hvilke krav forskriftene stiller til arbeid på frakoblete anlegg, samt hvilke sikkerhetstiltak og barrierer som må etableres for å arbeide under spenning (AUS).

Det fokuseres sterkt på berørings-spenninger og strømmer gjennom menneskekroppen, samt kortslutningsnivåer og lysbueskader.

Kursinnhold

 • Forskriftens gyldighet
 • Definisjoner
 • Ansvarsforhold
 • Overordnet planlegging
 • Planlegging
 • Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
 • Arbeid på eller nær spenningssatt anlegg
 • Strømgjennomgang
 • Kortslutning og lysbueskader
 • Ulykker og statistikk
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Beskyttelsestiltak
 • Krav til verneutstyr
 • Instrukser