5.2 - FSE-H Sikkerhet: høyspenningsanlegg

Kursbeskrivelse

5.2 - FSE-H Sikkerhet: høyspenningsanlegg

Forskrift omsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for lav- og høyspenningsarbeider. Forskriften er altså felles for både lav- og høyspenning. Videre henviser FSE til NEK EN 50110-1.

Kurset gir deltakerne opplæring i ny forskrift og norm med henvisninger til endringer i forhold til dagens bestemmelser. Etter kurset skal deltakerne kjenne de nye driftsforskriftene og være i stand til å etablere rutiner/instrukser i hht de nye bestemmelsene.

Kursinnhold

 • Forskriftens gyldighet
 • Definisjoner
 • Ansvarsforhold
 • Overordnet planlegging
 • Planlegging
 • Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
 • Arbeid på eller nær spenningssatt anlegg
 • Strømgjennomgang
 • Kortslutning og lysbueskader
 • Ulykker og statistikk
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Beskyttelsestiltak
 • Krav til verneutstyr
 • Instrukser