5.5 - Sikkerhet: konstantstrøm ved lufthavner

Kursbeskrivelse

5.5 - Sikkerhet: konstantstrøm ved lufthavner

Drift og vedlikehold av konstantstrøm serieringer ved lufthavner krever spesialopplæring. Slike anlegg antas å være dekket av FEL, FSE og NEK 400. Kurset tar for seg gjennomgang av myndighetskrav og krav gitt i egen norm.

I kurset inngår også praktiske øvelser på et konkret anlegg. Det fokuseres sterkt på sikkerhet for elektropersonellet og hvilke rutiner som må innarbeides for å ivareta de spesielle faremomentene ved slike anlegg.

Kursinnhold

  • Spesielle faremomenter
  • Berøringsspenninger
  • Strømgjennomgang
  • Kortslutning
  • Planlegging
  • Ulykkesstatistikk
  • Sikkerhetsfilosofi
  • Etablering av barrierer