6.9 - Fordelingstavler NEK 439

Kursbeskrivelse

6.9 - Fordelingstavler NEK 439

Dagens forskrifter stiller krav om samsvarserklæring og dokumentasjon av fordelinger tilsvarende NEK 439. Kurset tar for seg hvilken dokumentasjon som er påkrevet for fordelinger, samt hvordan man skal forholde seg i forbindelse med utvidelser i eksisterende fordelinger.

Kursinnhold

  • Normens bakgrunn og gyldighet
  • Normative referanser
  • Definisjoner
  • Kapslingsgrader
  • Kortslutningsbeskyttelse
  • Utførelse og oppbygning
  • Beskyttelse mot berøring
  • Koblingsutstyr og komponenter
  • Prøver/sluttkontroll/tester
  • Dokumentasjon