Termografering

Varmgang i elektriske koblinger er et tegn på dårlig kontakt som senere kan føre til brann med påfølgende utbedringskostnader. Ved å avdekke slik varmgang umiddelbart vil utbedringskostnadene bli vesentlig lavere, da man kan planlegge eventuelle driftsavbrudd i god tid på forhånd. Alt for å sikre sikker strømforsyning!

Les mer

Spenningskvalitet

Vi har høyt fokus på spenningskvalitet og korrigerende tiltak i forbindelse med sikker strømforsyning. For å kunne finne de rette korrigerende tiltakene, har man behov for å gjennomføre gode nettanalyser.

Les mer

Vernerunder

Internkontroll elektro, eller vernerunde, er en pålagt HMS-aktivitet hvor man går en runde i bygget for å få oversikt over feil og mangler ved det elektriske anlegget.

Les mer

Tredjepartskontroll

Tredjepartskontroll er en nøytral kontroll, og her kontrolleres det at anlegget tilfredsstiller de krav som er stilt til person-, brann- og driftssikkerhet.

Les mer

Lysbueberegninger

Flere burde benytte lysbueberegninger for å skape en sikrere arbeidshverdag for sine ansatte. Vi i PQS har verktøyene og kan gjøre slike beregninger.

Les mer

To ansatte i PQS ser på en tavle og peker på noe interessant som er litt utydelig.
kurs

Kurs

Det er viktig å utvikle seg faglig! Vi utvikler kurs innen elektrofaget og holder disse for elektrokjeder, installatører, montører og annet personell tilknyttet elektrofaget.

Les mer