Hjem Tjenester Termografering

Termografering

Våre elektrotermografører benytter det beste og mest avanserte utstyret på markedet innen termografering – og avdekker effektivt varmgang i elektriske koblinger umiddelbart. Slik vil utbedringskostnadene bli vesentlig lavere, da man kan planlegge eventuelle driftsavbrudd i god tid på forhånd.

I verste fall kan dårlig kontakt, som varmgang ofte er et tegn på, føre til brann med påfølgende utbedringskostnader og nedetid. Termografering er derfor nødvendig for deg som ønsker å forebygge nettopp dette.

I PQS har vi utviklet et eget rapporteringssystem med basis i spesielle egenskaper gitt av systemet, kombinert med utnyttelse av egne kunnskaper.

Våre termografører er i dag sertifisert hos NEMKO og DNV i hht NEK405-1.

Selve termograferingen utføres på anlegg i drift, og det stilles krav om god kjennskap til elektriske anlegg for å kunne foreta termografering av kritiske deler. Da termografering utføres på spenningsførende anlegg, krever dette en fagmanns kunnskaper for at inspeksjonen skal kunne utføres på en trygg og sikker måte.

Utstyret kan raskt og enkelt gjøres klart for bruk, og selve rapporteringen foregår ved hjelp av avansert datautstyr og programvare.

Termograferingskostnadene er minimale i forhold til kostnader ved ikke planlagte driftsavbrudd. Kontakt oss for mer info!

Her har Lars funnet et avvik:

Tilbakemeldingene fra våre kunder som har benyttet våre tjenester innen termografering er utvetydige:

Termografiske inspeksjonsrapporter av så høy kvalitet burde inngå som regelmessige rutiner ved enhver bedrifts Internkontrollordning.

– John Kleven, Det Lokale Eltilsyn, Oslo Energi

Det er ganske åpenbart at slik fotografering vil avsløre skjulte brannfeller i elektriske anlegg før de utvikler seg til farlige branner. Et system med jevnlig avfotografering og retting av feil som avsløres, vil derved kunne hindre fremtidige brannkatastrofer.»

– Odd A. Rød, avd. sjef skadeforebyggende sektor, Gjensidige forsikring

Termografering av elektriske anlegg er skremmende effektivt.»

– Hans Kristensen, elektrosjef, NRK

 

Termografert hund som ligger på sofa