Kurs

Det er viktig at ikke bare vi, men også hele bransjen fortsetter å utvikle seg og opprettholder den gode standarden og det gode ryktet vi har opparbeidet oss i Norge.

Hvert år avholder vi derfor seminarer og utvikler kurs innenfor elektrofaget. Kursene er skreddersydd for elektrokjeder, installatører, montører og annet personell tilknyttet elektrofaget.

Kursene våre

Våre ansatte har både lang erfaring i bransjen og er oppdaterte på det faglige fra inn- og utland. I PQS har vi fokus på høyt kvalifiserte medarbeidere, som til enhver tid oppdateres på gjeldende normer, lover og regler innen elektrofaget og brenner for å dele dette med bransjen.

I tillegg har våre kursholdere spesialisert tilleggsutdannelse, som er direkte relatert til det den enkelte arbeider med.

Ønsker du mer info om våre kurs? Ta kontakt.

Kursoversikt

 

 • 1.6 – Brannforebyggende elkontroll bolig
 • 1.7 – Elkontroll næring
 • 4.0 – NEK 400:2018
 • 4.0.1 – NEK 400 bolig 2011
 • 4.1 – FEL NEK 400
 • 4.1.3 – Risikovurdering
 • 4.4 – Fordelingssystemer
 • 4.6 – Jordingssystemer: formål og utførelse
 • 4.9 – Måling og verifikasjon av nyanlegg
 • 5.1 – FSE-L Sikkerhet: lavspenningsanlegg
 • 5.1.3 – FSE-L Sikkerhet: lavsp.anl. – instruert personell
 • 5.2 – FSE-H Sikkerhet: høyspenningsanlegg
 • 5.5 – Sikkerhet: konstantstrøm ved lufthavner
 • 6.9 – Fordelingstavler NEK 439
 • 7.0 – Termografering: Sertifiseringskurs

Kurs

Ingen kurs.