Hjem Tjenester Tredjepartskontroll

Tredjepartskontroll

Er du overbevist om at anlegget ditt lever opp til de krav som er stilt til person-, brann- og driftssikkerhet? Uansett om du er det eller ikke så er det smart å få friske øyne til å se over.

Tredjepartskontroll er en nøytral kontroll hvor det kontrolleres at anlegget tilfredsstiller de viktigste kravene samtidig som det er en lønnsom investering da små problemer som ikke oppdages kan føre til store feil.

Vi opplever svært ofte å finne vesentlige feil og mangler under mottakskontrollen. De er ofte relatert til feil prosjektering og/eller feil utførelse. Jo tidligere man utfører kontrollen hindrer man følgefeil og reduserer konsekvensene med å utrede feilkildene.

En typisk tredjepartskontroll vil avdekke om anlegget:

• har korrekt dokumentasjon
• har en fagmessig utførelse
• er korrekt levert og utstyrt
• har tilfredsstillende brannsikkerhet
• har tilfredsstillende personsikkerhet
• har tilfredsstillende driftssikkerhet

Under er noen eksempler på feil som vi har avdekket og som ofte går igjen:

• Manglende eller mangelfull samsvarserklæring og risikovurdering
• Underdimensjonert UPS
• Beregninger er ikke utført i henhold til standard
• Valgte vern har ikke tilstrekkelig bryteevne
• Det er ikke samsvar mellom beregning og installerte vern
• Justerbare vern er ikke justert i henhold til beregning
• Det er ikke brukt vern av samme fabrikat i anlegget som påkrevet
• Det er angitt utjevningsforbindelser uten at slike er etablert